wordpress cách lấy bài viết được đánh dấu sticky(Cách tham gia trò chơi đánh bài trực tuyến)

Để tạo bài viết 1500 từ bằng tiếng Việt, dựa trên bài viết đã được đánh dấu sticky “Cách tham gia trò chơi đánh bài trực tuyến” trong WordPress, bạn có thể làm theo các bước sau đây:
Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị của WordPress.
Bước 2: Trong trình đơn bên trái, chọn “Bài viết” và sau đó chọn “Tất cả bài viết”.
Bước 3: Tìm và chọn bài viết có tiêu đề “Cách tham gia trò chơi đánh bài trực tuyến” (nếu đã được đánh dấu sticky, nó sẽ được hiển thị ở đầu danh sách).
Bước 4: Mở bài viết và sao chép nội dung của nó.
Bước 5: Mở trình soạn thảo (ví dụ: Microsoft Word, Google Docs) và dán nội dung đã sao chép vào đó.
Bước 6: Sử dụng công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp tiếng Việt để kiểm tra và sửa các lỗi (nếu có).
Bước 7: Sử dụng các công cụ liên quan để viết thêm thông tin chi tiết, ví dụ: Google Translate hoặc từ điển trực tuyến, để mở rộng, xây dựng và bổ sung nội dung.
Bước 8: Sắp xếp và tổ chức nội dung thành các phần, đoạn và câu phù hợp để tạo câu chuyện liên tục và dễ hiểu.
Bước 9: Thêm thông tin, ví dụ, hình ảnh, video hoặc đồ họa liên quan để làm cho bài viết sinh động và trực quan hơn.
Bước 10: Kiểm tra lại bài viết để đảm bảo rằng mọi thông tin và văn phong đều phù hợp và chính xác.
Bước 11: Xuất bản bài viết mới bằng cách sao chép nội dung từ trình soạn thảo và dán vào trình đơn “Đăng bài mới” trong giao diện quản trị WordPress.
wordpress cách lấy bài viết được đánh dấu sticky(Cách tham gia trò chơi đánh bài trực tuyến)
Bước 12: Đặt tiêu đề cho bài viết mới và chọn các thiết lập khác (nếu cần).
Bước 13: Xác nhận và xuất bản bài viết mới.
Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có một bài viết mới với 1500 từ, tiếng Việt, dựa trên bài viết đã được đánh dấu sticky “Cách tham gia trò chơi đánh bài trực tuyến” trong WordPress. Bạn có thể tùy chỉnh và điều chỉnh nội dung để phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình.