y sinx cosx là hàm số chẵn hay lẻ(Hướng dẫn chơi game đánh bài trực tuyến)

Hàm số y = sin(x)*cos(x) là hàm số chẵn hay lẻ?
Trong toán học, hàm số chẵn và hàm số lẻ là các khái niệm quan trọng để phân loại các hàm số. Hàm số chẵn được định nghĩa là hàm số thoả mãn điều kiện f(x) = f(-x) với mọi giá trị của x trong miền xác định của hàm số. Ngược lại, hàm số lẻ là hàm số thoả mãn điều kiện f(x) = -f(-x).
y sinx cosx là hàm số chẵn hay lẻ(Hướng dẫn chơi game đánh bài trực tuyến)
Vậy để xác định xem hàm số y = sin(x)*cos(x) là hàm số chẵn hay lẻ, ta cần kiểm tra đẳng thức y(-x) = y(x) hay y(-x) = -y(x).
Thay x bằng -x, ta có:
y(-x) = sin(-x)*cos(-x) = -sin(x)*cos(x) = -y(x)
Do đó, ta nhận thấy rằng hàm số y = sin(x)*cos(x) thoả mãn điều kiện y(-x) = -y(x), nghĩa là nó là một hàm số lẻ.
Tiêu đề: “Đặc điểm của hàm số y = sin(x)*cos(x) là hàm số chẵn hay hàm số lẻ”
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu và phân tích tính chất của hàm số y = sin(x)*cos(x).